SZAKOK és ÁGAZATOK

SZAKOK és ÁGAZATOK

TÁJÉKOZTATÓ

Hasznos útikalauz az online iskola rendszerében található felsőoktatási képzésekről. Az alábbiakban választ kaphatunk a legfontosabb kérdésekre, azaz:

- Hogyan is működik, mit kell figyelembe vennem
- Milyen képzéseken lehet részt venni az online iskola oktatási rendszerében, amiből diplomát lehet szerezni
- Mennyibe kerül egy online diploma a rendszeren keresztül

Agrártudományi BSC képzés

Agrártudományi BSC képzés

HOGYAN MŰKÖDIK?

Élelmiszer mérnök (Food Engineering)

Képzési idő egyetemen: 7 félév /// képzési idő Online egyetemen / főiskolán: 2 félév (2 x 5 hónap) de hamarabb is elvégezhető

A képzés célja:
Olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a
biológia, a kémia, a fizika, a műszaki és gazdasági alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel és gyakorlati készségekkel az élelmiszer-technológia terén. A megszerzett élelmiszermérnöki és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó élelmiszer-előállítási és kezelési munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább három hét gyakorlati képzésből, valamint egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból áll, amely külső gyakorlati helyen is megszervezhető.

A szak elemei:
- az élelmiszermérnöki szakmát megalapozó természettudományi diszciplínák (matematika, fizika, kémia, biológia)
- az élelmiszerekben a feldolgozás és tárolás alatt lejátszódó folyamatok megértését szolgáló általános szakmai ismeretek (biokémia, élelmiszerkémia, fizikai kémia, általános mikrobiológia, ipari mikrobiológia)
- mérnöki (műszaki) alapozó ismeretkörök (gépészeti ismeretek, élelmiszer-ipari művelettani ismeretek, méréstechnika és automatizálás, elektrotechnika, informatika)
- élelmiszerlánc-biztonsági szaktudást adó ismeretek (élelmiszer-analitika, élelmiszer mikrobiológia és higiénia, élelmiszerlánc-biztonság, élelmiszer-ipari minőségirányítás)
- gazdaságtani és kommunikációs ismeretek (közgazdaságtan, élelmiszer-ipari gazdaságtan, élelmiszer-ipari marketing, folyamatszervezés, élelmiszer-termelés és -kezelés jogi szabályozása, tárgyalástechnika)
- az élelmiszer-előállításhoz és -kezeléshez kapcsolódó speciális kompetenciákat nyújtó ágazati szakismeretek (árukezelési technológia, állatitermék-technológia, borászat és üdítőitalipari technológia, édes- és zsiradékipari technológia, sör- és szeszesipari technológia, sütő- és tésztaipari technológia, tartósítóipari technológia, élelmiszer-kereskedelem)

Élelmiszer mérnök (Food Engineering)

Képzési idő egyetemen: 7 félév /// képzési idő Online egyetemen / főiskolán: 2 félév (2 x 5 hónap) de hamarabb is elvégezhető

A képzés célja:
Olyan élelmiszermérnökök képzése, akik általános ismeretekkel rendelkeznek a
biológia, a kémia, a fizika, a műszaki és gazdasági alaptudományokban, speciális ismeretekkel az élelmiszer-tudományban, szakmai alapismeretekkel és gyakorlati készségekkel az élelmiszer-technológia terén. A megszerzett élelmiszermérnöki és ezzel összefüggő piaci ismereteik birtokában képesek a különféle nagyságú és szerkezetű termelőegységekben folyó élelmiszer-előállítási és kezelési munka szervezésére és irányítására. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább három hét gyakorlati képzésből, valamint egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból áll, amely külső gyakorlati helyen is megszervezhető.

A szak elemei:
- az élelmiszermérnöki szakmát megalapozó természettudományi diszciplínák (matematika, fizika, kémia, biológia)
- az élelmiszerekben a feldolgozás és tárolás alatt lejátszódó folyamatok megértését szolgáló általános szakmai ismeretek (biokémia, élelmiszerkémia, fizikai kémia, általános mikrobiológia, ipari mikrobiológia)
- mérnöki (műszaki) alapozó ismeretkörök (gépészeti ismeretek, élelmiszer-ipari művelettani ismeretek, méréstechnika és automatizálás, elektrotechnika, informatika)
- élelmiszerlánc-biztonsági szaktudást adó ismeretek (élelmiszer-analitika, élelmiszer mikrobiológia és higiénia, élelmiszerlánc-biztonság, élelmiszer-ipari minőségirányítás)
- gazdaságtani és kommunikációs ismeretek (közgazdaságtan, élelmiszer-ipari gazdaságtan, élelmiszer-ipari marketing, folyamatszervezés, élelmiszer-termelés és -kezelés jogi szabályozása, tárgyalástechnika)
- az élelmiszer-előállításhoz és -kezeléshez kapcsolódó speciális kompetenciákat nyújtó ágazati szakismeretek (árukezelési technológia, állatitermék-technológia, borászat és üdítőitalipari technológia, édes- és zsiradékipari technológia, sör- és szeszesipari technológia, sütő- és tésztaipari technológia, tartósítóipari technológia, élelmiszer-kereskedelem)

HOGYAN MŰKÖDIK?

Vidékfejlesztési agrármérnök (Rural Development Engineering)

Képzési idő egyetemen: 7 félév /// képzési idő Online egyetemen / főiskolán: 2 félév (2 x 5 hónap) de hamarabb is elvégezhető

A képzés célja:
A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább három hét gyakorlati képzésből, valamint egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból áll, amely külső gyakorlati helyen is megszervezhető.

A szak elemei:
- gazdaságtudományi alapismeretek (gazdaságtudományi, jogi és közigazgatási ismeretkörök a gazdasági folyamatok megértéséhez, elsajátításához)
- gazdaságmatematikai, informatikai ismeretek
- közgazdaságtani, statisztikai ismeretek
- agrár- és gazdasági jogi ismeretek, közigazgatási alapismeretek
- agrártechnológiai és agrár-természettudományi alapismeretek (az egyes mezőgazdasági ágazatok termelési folyamataihoz szükséges agrár-természettudományi és mezőgazdasági alapismeretek)
- növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, élelmiszerlánc-biztonsági alapismeretek
- mezőgazdasági műszaki alapismeretek
- talajvédelmi, vízgazdálkodási, környezetgazdálkodási ismeretek
- agrártermelés természettudományi alapismeretek
- agrárgazdasági és vállalkozási alapismeretek (a gazdasági, agrárpolitikai, vállalkozástervezési folyamatok megértéséhez szükséges agrárgazdasági és vállalkozásfejlesztési ismeretek)
- földhasználat, integrációs, agrár- és birtokpolitikai ismeretek
- természeti erőforrások, fenntartható vidékfejlesztés, gazdaságtani ismeretek
- pénzügy és számviteli, pályázati, támogatási ismeretek
- mezőgazdasági üzemtani ismeretek
- szaktanácsadási és agrárkereskedelmi ismeretek
- marketing, logisztikai ismeretek
- regionális és vidékfejlesztési alapismeretek (a vidéki tér gazdasági összefüggéseinek megértéséhez szükséges regionális és vidékfejlesztési ismeretkörök)
- regionális gazdaságtani és vidékpolitikai ismeretek
- regionális elemzési módszerek ismeretei
- vidékfejlesztési ismeretek
- területi és projekttervezési ismeretek
- menedzsment és emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek
A vidékgazdaság működésének, annak gazdasági-, társadalmi összefüggéseinek elméleti és gyakorlati kérdéseihez kapcsolódó, választható speciális ismeretek
- speciális térinformatikai ismeretek
- vállalatirányítási és szervezési ismeretek
- vidék- és civil biztonsági ismeretek
- környezetvédelmi és politikai ismeretek
- közösségfejlesztési, szociológiai ismeretek
- versenyképesség fejlesztési ismeretek

Vidékfejlesztési agrármérnöki (Rural Development Engineering)

Képzési idő egyetemen: 7 félév /// képzési idő Online egyetemen / főiskolán: 2 félév (2 x 5 hónap) de hamarabb is elvégezhető

A képzés célja:
A képzés célja olyan vidékfejlesztési agrármérnökök képzése, akik képesek a termeléssel, szolgáltatással, szaktanácsadással összefüggő szervezési, irányítási, adminisztratív és logisztikai, valamint termelési feladatok ellátására. Az elsajátított agrártudományi, ökonómiai, menedzsment, üzemtani, elemzési-tanácsadási, agrár-kereskedelmi, agrármarketing, környezetvédelmi, regionális és térségi ismereteik birtokában, valamint a szakigazgatási feladatok és az agrárgazdaság kapcsolatrendszerének ismeretében képesek a munkaerő-piaci elvárásoknak megfelelő szakmai munka végzésére. Rendelkeznek a vidékfejlesztés európai uniós normák szerinti értelmezéséhez, vidékfejlesztési programok tervezéséhez, lebonyolításához szükséges szakismeretekkel. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen, legalább három hét gyakorlati képzésből, valamint egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból áll, amely külső gyakorlati helyen is megszervezhető.

A szak elemei:
- gazdaságtudományi alapismeretek (gazdaságtudományi, jogi és közigazgatási ismeretkörök a gazdasági folyamatok megértéséhez, elsajátításához)
- gazdaságmatematikai, informatikai ismeretek
- közgazdaságtani, statisztikai ismeretek
- agrár- és gazdasági jogi ismeretek, közigazgatási alapismeretek
- agrártechnológiai és agrár-természettudományi alapismeretek (az egyes mezőgazdasági ágazatok termelési folyamataihoz szükséges agrár-természettudományi és mezőgazdasági alapismeretek)
- növénytermesztési, kertészeti, állattenyésztési, élelmiszerlánc-biztonsági alapismeretek
- mezőgazdasági műszaki alapismeretek
- talajvédelmi, vízgazdálkodási, környezetgazdálkodási ismeretek
- agrártermelés természettudományi alapismeretek
- agrárgazdasági és vállalkozási alapismeretek (a gazdasági, agrárpolitikai, vállalkozástervezési folyamatok megértéséhez szükséges agrárgazdasági és vállalkozásfejlesztési ismeretek)
- földhasználat, integrációs, agrár- és birtokpolitikai ismeretek
- természeti erőforrások, fenntartható vidékfejlesztés, gazdaságtani ismeretek
- pénzügy és számviteli, pályázati, támogatási ismeretek
- mezőgazdasági üzemtani ismeretek
- szaktanácsadási és agrárkereskedelmi ismeretek
- marketing, logisztikai ismeretek
- regionális és vidékfejlesztési alapismeretek (a vidéki tér gazdasági összefüggéseinek megértéséhez szükséges regionális és vidékfejlesztési ismeretkörök)
- regionális gazdaságtani és vidékpolitikai ismeretek
- regionális elemzési módszerek ismeretei
- vidékfejlesztési ismeretek
- területi és projekttervezési ismeretek
- menedzsment és emberi erőforrás gazdálkodási ismeretek
A vidékgazdaság működésének, annak gazdasági-, társadalmi összefüggéseinek elméleti és gyakorlati kérdéseihez kapcsolódó, választható speciális ismeretek
- speciális térinformatikai ismeretek
- vállalatirányítási és szervezési ismeretek
- vidék- és civil biztonsági ismeretek
- környezetvédelmi és politikai ismeretek
- közösségfejlesztési, szociológiai ismeretek
- versenyképesség fejlesztési ismeretek

REGISZTRÁLJ

A rendszerbe regisztrálás első lépése a jelentkezési lap, majd azt követi az időpont megküldése SMS-ben a személyes megjelenésre. Beiratkozás után pár nappal elérhetővé válik a rendszerben a felhasználó név, és onnantól használhatóvá is válik maga a rendszer.

PROFIL ÉPÍTÉSE

Alakítsd ki a személyes profilod a rendszerben. Adatlapod egyszerűen töltheted fel, és szabhatod személyre. Amit itt építesz, azt látják az általad felvett tanárok és csoporttársak is, illetve ugyanitt veheted fel a különböző kurzusokat és szakmai ágazatokat is.

Mezőgazdasági mérnöki (Agricultural Engineering)

Képzési idő egyetemen: 7 félév /// képzési idő Online egyetemen / főiskolán: 2 félév (2 x 5 hónap) de hamarabb is elvégezhető

A képzés célja:
A képzés célja mezőgazdasági mérnökök képzése, akik általános természettudományi ismeretekre alapozott mezőgazdasági, műszaki és gazdasági tudás birtokában vannak, Európai Uniós ismeretekkel, továbbá megfelelő szintű gyakorlati ismeretekkel rendelkeznek a termelés közvetlen irányításához, valamint egy adott gazdaságban alkalmazott technológiai folyamatok szükség szerinti módosításához, illetve új technológiák bevezetéséhez. Felismerik az élelmiszerláncban betölthető szerepköröket. Munkájuk során olyan megoldásokat keresnek és részesítenek előnyben, amelyek a társadalom és az egyének egészségét támogatják, illetve a környezet védelmét is szem előtt tartják. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódóan összesen három-öt hét gyakorlati képzésből, valamint egy félévig (tizenkettő-tizenöt hétig) tartó szakmai gyakorlatból.

A szak elemei:
- természettudományos alapismeretek [az általános és specifikus mezőgazdasági ismeretek megértéséhez és elsajátításához szükséges általános természettudományos (botanikai, zoológiai, kémiai, genetikai) ismeretek]
- mérnöki alapismeretek [általános műszaki (informatikai, gépészeti) ismeretek]
- mezőgazdasági és technológiai alapismeretek [az egyes mezőgazdasági ágazatok specifikus ismereteinek elsajátításához szüksége alapozó mezőgazdasági (talajtani, agrokémiai, mikrobiológiai, élelmiszerlánc-biztonsági, vízgazdálkodási, agrometeorológiai) ismeretek]
- gazdasági és humán alapismeretek (a hazai és nemzetközi agrárgazdaság intézményrendszere, a mezőgazdasági termelés jogi és gazdasági szabályozásának alapjai, társadalmi jelentősége)
- mezőgazdasági mérnöki szakmai ismeretek (a mezőgazdasági termeléshez kapcsolódó technológiai, operatív, gazdasági, társadalmi ismeretek, a növénytermesztés, kertészet, állattenyésztés gyakorlati ismeretei)
- komplex gyakorlati ismeretek (egy-egy mezőgazdasági üzem működésének, a hatékony és gazdaságos termelés megvalósítási gyakorlatának komplex megismerése)

ÉPÍTS KAPCSOLATOKAT

Vedd fel a csoporttársaiddal a kapcsolatot, és segítsétek egymást, ismerkedjetek másokkal is, építsetek ki barátságokat. Tudd meg miben lehetsz másoknak a segítségére és mások miben lehetnek a te segítségedre.

TANÁROK és ELŐADÓK

Nem lehet tétlenkedni egy percre sem. Nézd át a kötelező kurzusokat és hogy melyik tanár és előadó tartja, majd jelentkezz időben, hogy szükség esetén személyes foglalkozáson is részt tudj venni.

Földmérő és földrendező mérnöki (Land Surveying and Land Management Engineering)

Képzési idő egyetemen: 7 félév /// képzési idő Online egyetemen / főiskolán: 2 félév (2 x 5 hónap) de hamarabb is elvégezhető

A képzés célja:
Olyan szakemberek képzése, akik a geodézia különböző szakterületein (általános geodézia, földügy, mérnökgeodézia, fotogrammetria, távérzékelés, térinformatika) a terepi mérési és távérzékelési technológiák alkalmazása, a helyhez kötött adatok feldolgozása, a térbeli információk megjelenítése terén, valamint a kapcsolódó jogi és gazdálkodási tudományokban általános jártassággal rendelkeznek, felkészültek a munkaerő-piaci belépésre. Képesek a mérési, feldolgozási, nyilvántartási, információszolgáltatási és tervezési szakterületeken használatos korszerű technológiák alkalmazására. Elsajátítják és alkalmazzák a környezetbarát és környezetkímélő technológiákat. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben való folytatására.

Szakmai gyakorlat:
A szakmai gyakorlat két részből tevődik össze: a szakmai elméleti képzéshez kapcsolódó intézeti gyakorlati képzésből [két hét geodézia terepgyakorlat (kritériumfeltétel), két hét felmérés terepgyakorlat, két hét komplex terepgyakorlat], valamint egy összefüggő (tíz hét) szakmai gyakorlatból.

A szak elemei:
- természettudományos ismeretek (matematika, geometria, fizika)
- informatikai ismeretek (informatika, programozás, CAD alkalmazások, térinformatika)
- általános műszaki és környezettudományi ismeretek (műszaki ismeretek, földhasználat és földminősítés, környezettan, föld- és területrendezés)
- közgazdaságtani és menedzsment ismeretek
- jogi és államigazgatási ismeretek
- társadalomtudományi és EU ismeretek (kommunikáció, EU agrárpolitika)
- mérési és adatfeldolgozási ismeretek (földmérési ismeretek, térképi ismeretek, adatgyűjtési módszerek, térképkészítési technológiák, vonatkoztatási rendszerek, műholdas helymeghatározás, fotogrammetria, távérzékelés, topográfia, nagyméretarányú felmérés, térinformatikai alkalmazások, mérnökgeodézia, föld- és területrendezés)
A szakon sajátos kompetenciákat eredményező specializációk, amelyek hozzásegítik a hallgatót a személyes képességeinek és érdeklődésének leginkább megfelelő szakterület műveléséhez alkalmas elméleti és gyakorlati ismeretek megszerzéséhez

Elágazás:

1. geoinformatika specializáció: digitális kartográfia, felsőgeodézia, mérnökgeodézia, térinformatikai menedzsment; 2. földrendező specializáció: föld- és területrendezés, távérzékelési alkalmazások, vidék- és területfejlesztés, vízrendezés és melioráció.

TELJESEN ONLINE TANMENET

Akár teljesen online megoldásokkal is lehet tanulni és ebben mindenki a segítségedre lesz. Csoporttársakkal külön társalgó, jegyzetanyagok gyűjteménye, online könyvtár, egyedileg fejlesztett tételes tananyagok.

ÖNKÉPZŐK - CSOPORTELŐADÁS

Böngészd a lehetőségeket ha hiányosságod lenne, mert vannak önképző körök illetve magán előadások, amikre fel is lehet iratkozni, meghívott vendégek, akiknek az előadás után lehet kérdéseket feltenni.

DIPLOMAMUNKA

Készülj fel a diplomamunkád megírására, és ha elakadnál, akkor bármelyik tanárod lehet a mentorod, csak válaszd ki. Felkészít teljesen a sikeres diplomamunka megírására és már kezedben is tudhatod a sikert.

LÉGY DIPLOMÁS

A sikeres diplomamunka beadása után már nincs más teendőd, mint hátra dőlni és megvárni az értesítőt a diplomád átvételéről. Élvezd a sikeres diplomások életét egy könnyen kezelhető online oktatási rendszerrel.

SZAKOK és KÉPZÉSEK

AGRÁRTUDOMÁNY

BSC szakon

Élelmiszer mérnök
    (Food Engineering)
Vidékfejlesztési agrármérnöki
    (Rural Development Engineering)
Mezőgazdasági mérnöki
    (Agricultural Engineering)
Földmérő és földrendező mérnöki
    (Land Surveying and Land Management Engineering)
Szőlész-borász mérnöki
    (Viticulture and Oenology Engineering)
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
   (Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry)
Vadgazda mérnöki
    (Wildlife Management Engineering)
Tájrendező és kertépítő mérnöki
    (Landscape Management , Garden Construction Engineering)
Kertészmérnöki
    (Horticultural Engineering)
Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki
    (Equine Husbandry and Equestrian Sport Management)
Természetvédelmi mérnöki
    (Nature Conservation Engineering)

AGRÁRTUDOMÁNY

MSC szakon

Állattenyésztő mérnöki
    (Animal Husbandry Engineering)
Növénytermesztő mérnöki
    (Crop Production Engineering)
Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
    (Food Safety and Quality Engineering)
Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
    (Animal Nutrition and Feed Safety Engineering)
Környezetgazdálkodási agrármérnöki
    (Agricultural Environmental Management Engineering)
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
   (Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry)
Vidékfejlesztési agrármérnöki
    (Rural Development Engineering)
Kertészmérnöki
    (Horticultural Engineering)
Mezőgazdasági biotechnológus
    (Agricultural  Biotechnology)
Növényorvosi
    (Plant Protection)

AGRÁRTUDOMÁNY

BSC szakon

Élelmiszer mérnök
    (Food Engineering)
Vidékfejlesztési agrármérnöki
    (Rural Development Engineering)
Mezőgazdasági mérnöki
    (Agricultural Engineering)
Földmérő és földrendező mérnöki
    (Land Surveying and Land Management Engineering)
Szőlész-borász mérnöki
    (Viticulture and Oenology Engineering)
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
   (Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry)
Vadgazda mérnöki
    (Wildlife Management Engineering)
Tájrendező és kertépítő mérnöki
    (Landscape Management , Garden Construction Engineering)
Kertészmérnöki
    (Horticultural Engineering)
Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki
    (Equine Husbandry and Equestrian Sport Management)
Természetvédelmi mérnöki
    (Nature Conservation Engineering)

AGRÁRTUDOMÁNY

MSC szakon

Állattenyésztő mérnöki
    (Animal Husbandry Engineering)
Növénytermesztő mérnöki
    (Crop Production Engineering)
Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
    (Food Safety and Quality Engineering)
Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
    (Animal Nutrition and Feed Safety Engineering)
Környezetgazdálkodási agrármérnöki
    (Agricultural Environmental Management Engineering)
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
   (Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry)
Vidékfejlesztési agrármérnöki
    (Rural Development Engineering)
Kertészmérnöki
    (Horticultural Engineering)
Mezőgazdasági biotechnológus
    (Agricultural  Biotechnology)
Növényorvosi
    (Plant Protection)

AGRÁRTUDOMÁNY

BSC szakon

Élelmiszer mérnök
    (Food Engineering)
Vidékfejlesztési agrármérnöki
    (Rural Development Engineering)
Mezőgazdasági mérnöki
    (Agricultural Engineering)
Földmérő és földrendező mérnöki
    (Land Surveying and Land Management Engineering)
Szőlész-borász mérnöki
    (Viticulture and Oenology Engineering)
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
   (Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry)
Vadgazda mérnöki
    (Wildlife Management Engineering)
Tájrendező és kertépítő mérnöki
    (Landscape Management , Garden Construction Engineering)
Kertészmérnöki
    (Horticultural Engineering)
Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki
    (Equine Husbandry and Equestrian Sport Management)
Természetvédelmi mérnöki
    (Nature Conservation Engineering)

AGRÁRTUDOMÁNY

MSC szakon

Állattenyésztő mérnöki
    (Animal Husbandry Engineering)
Növénytermesztő mérnöki
    (Crop Production Engineering)
Élelmiszerbiztonsági és -minőségi mérnöki
    (Food Safety and Quality Engineering)
Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki
    (Animal Nutrition and Feed Safety Engineering)
Környezetgazdálkodási agrármérnöki
    (Agricultural Environmental Management Engineering)
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
   (Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry)
Vidékfejlesztési agrármérnöki
    (Rural Development Engineering)
Kertészmérnöki
    (Horticultural Engineering)
Mezőgazdasági biotechnológus
    (Agricultural  Biotechnology)
Növényorvosi
    (Plant Protection)

AGRÁRTUDOMÁNY

BSC szakon

Élelmiszer mérnök
    (Food Engineering)
Vidékfejlesztési agrármérnöki
    (Rural Development Engineering)
Mezőgazdasági mérnöki
    (Agricultural Engineering)
Földmérő és földrendező mérnöki
    (Land Surveying and Land Management Engineering)
Szőlész-borász mérnöki
    (Viticulture and Oenology Engineering)
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
   (Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry)
Vadgazda mérnöki
    (Wildlife Management Engineering)
Tájrendező és kertépítő mérnöki
    (Landscape Management , Garden Construction Engineering)
Kertészmérnöki
    (Horticultural Engineering)
Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki
    (Equine Husbandry and Equestrian Sport Management)
Természetvédelmi mérnöki
    (Nature Conservation Engineering)

AGRÁRTUDOMÁNY

MSC szakon

Élelmiszer mérnök
    (Food Engineering)
Vidékfejlesztési agrármérnöki
    (Rural Development Engineering)
Mezőgazdasági mérnöki
    (Agricultural Engineering)
Földmérő és földrendező mérnöki
    (Land Surveying and Land Management Engineering)
Szőlész-borász mérnöki
    (Viticulture and Oenology Engineering)
Mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki
   (Mechanical Engineering in the Agriculture and Food Industry)
Vadgazda mérnöki
    (Wildlife Management Engineering)
Tájrendező és kertépítő mérnöki
    (Landscape Management , Garden Construction Engineering)
Kertészmérnöki
    (Horticultural Engineering)
Lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki
    (Equine Husbandry and Equestrian Sport Management)
Természetvédelmi mérnöki
    (Nature Conservation Engineering)

GAZDASÁGTUDOMÁNY

BSC szakon

Emberi erőforrások
    (Human Resources)
Nemzetközi gazdálkodás
    (International Business Economics)
Kereskedelem és marketing
    (Commerce and Marketing)
Turizmus-vendéglátás
    (Tourism and Catering)
Üzleti szakoktató
    (Vocational Instruction in Business)
Pénzügy és számvitel
    (Finance and Accounting)
Gazdálkodási és menedzsment
    (Business Administration and Management)

GAZDASÁGTUDOMÁNY

MSC szakon

Turizmus-menedzsment
    (Tourism Management)
Vezetés és szervezés
    (Management and Leadership)
Vállalkozásfejlesztés
    (Business Development)
Számvitel
    (Accountancy)
Marketing
    (Marketing)
Pénzügy
    (Finance)
Közgazdasági elemző
    (Economic Analysis)

GAZDASÁGTUDOMÁNY

BSC szakon

Emberi erőforrások
    (Human Resources)
Nemzetközi gazdálkodás
    (International Business Economics)
Kereskedelem és marketing
    (Commerce and Marketing)
Turizmus-vendéglátás
    (Tourism and Catering)
Üzleti szakoktató
    (Vocational Instruction in Business)
Pénzügy és számvitel
    (Finance and Accounting)
Gazdálkodási és menedzsment
    (Business Administration and Management)

GAZDASÁGTUDOMÁNY

MSC szakon

Turizmus-menedzsment
    (Tourism Management)
Vezetés és szervezés
    (Management and Leadership)
Vállalkozásfejlesztés
    (Business Development)
Számvitel
    (Accountancy)
Marketing
    (Marketing)
Pénzügy
    (Finance)
Közgazdasági elemző
    (Economic Analysis)

GAZDASÁGTUDOMÁNY

BSC szakon

Emberi erőforrások
    (Human Resources)
Nemzetközi gazdálkodás
    (International Business Economics)
Kereskedelem és marketing
    (Commerce and Marketing)
Turizmus-vendéglátás
    (Tourism and Catering)
Üzleti szakoktató
    (Vocational Instruction in Business)
Pénzügy és számvitel
    (Finance and Accounting)
Gazdálkodási és menedzsment
    (Business Administration and Management)

GAZDASÁGTUDOMÁNY

MSC szakon

Turizmus-menedzsment
    (Tourism Management)
Vezetés és szervezés
    (Management and Leadership)
Vállalkozásfejlesztés
    (Business Development)
Számvitel
    (Accountancy)
Marketing
    (Marketing)
Pénzügy
    (Finance)
Közgazdasági elemző
    (Economic Analysis)

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

MSC szakon

Emberi erőforrás tanácsadó
    (Human Resource Counselling)
Anglisztika
    (English Studies)
Esztétika
    (Aesthetics)
Filozófia
    (Philosophy)
Amerikanisztika
    (American Studies)
Pszichológia
    (Psychology)

INFORMATIKA

MSC szakon

Gazdaságinformatikus
    (Business Informatics)
Mérnökinformatikus
    (Computer Science Engineering)
Programtervező informatikus
    (Computer Science)

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

MSC szakon

Emberi erőforrás tanácsadó
    (Human Resource Counselling)
Anglisztika
    (English Studies)
Esztétika
    (Aesthetics)
Filozófia
    (Philosophy)
Amerikanisztika
    (American Studies)
Pszichológia
    (Psychology)

INFORMATIKA

MSC szakon

Gazdaságinformatikus
    (Business Informatics)
Mérnökinformatikus
    (Computer Science Engineering)
Programtervező informatikus
    (Computer Science)

BÖLCSÉSZETTUDOMÁNY

MSC szakon

Emberi erőforrás tanácsadó
    (Human Resource Counselling)
Anglisztika
    (English Studies)
Esztétika
    (Aesthetics)
Filozófia
    (Philosophy)
Amerikanisztika
    (American Studies)
Pszichológia
    (Psychology)

MŰVÉSZETI

MSC szakon

Animáció
    (Animation Design)
Design- és művészetmenedzsment
    (Art and Design Management)
Divat- és textiltervezés
    (Fashion and Textile Design)
Építőművész
    (Architectural Design)
Tervezőgrafika
    (Graphic Design)
Látványtervező művész
    (Production Design)
Designelmélet
    (Design Theory)
Fotográfia
    (Photography)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

MSC szakon

Szociológia
    (Sociology)
Szociális munka
    (Social Work)
Humánökológia
    (Human Ecology)
Politikatudomány
    (Political Science)

MŰVÉSZETI

MSC szakon

Animáció
    (Animation Design)
Design- és művészetmenedzsment
    (Art and Design Management)
Divat- és textiltervezés
    (Fashion and Textile Design)
Építőművész
    (Architectural Design)
Tervezőgrafika
    (Graphic Design)
Látványtervező művész
    (Production Design)
Designelmélet
    (Design Theory)
Fotográfia
    (Photography)

TÁRSADALOMTUDOMÁNY

MSC szakon

Szociológia
    (Sociology)
Szociális munka
    (Social Work)
Humánökológia
    (Human Ecology)
Politikatudomány
    (Political Science)